x
x
x
x

ALL DATA
IN ONE PLACE

Projekty UE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/1.1.1.

Dotyczące wyboru podwykonawcy części prac przemysłowych i rozwojowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego – uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę.

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” – „Inwestujemy w Waszą przyszłość”.Projekt w ramach działania 8.2 PO IG

Projekt pn. "Budowa i wdrożenie rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B usprawniającego, poprzez automatyzację, współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół Infinity Media Sp. z o.o." współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Projekt jest realizowany w partnerstwie w ramach sieci kooperujących.Strategia promocji marek produktowych Little Big Data na perspektywistycznych rynkach zagranicznych

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałanie 3.3.3.: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.